Musíme to opravit !
Chcete se zúčastnit výběrového řízení na opravu varhan v Bělé nad Radbuzou?

Předkládáme materiály ke stažení (1-9):

1. Restaurátorský záměr

2. VÝZVA k podání nabídky ve veřejné zakázce podle Pravidel MAS (SZIF)

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle Přiložených Pravidel MAS (SZIF 2013)

4. Položkový rozpočet

5. Návrh smlouvy o dílo

6. Čestné prohlášení o počtu vyrobených nebo restaurovaných klínových měchů

7. Krycí list nabídky

8. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

9. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Vyplněné materiály nám zašlete na adresu:

Římskokatolická Farnost Horšovský Týn
Nám. Republiky 3
346 01 Horšovský Týn